mars 2015

I forbindelse med vårt 20-årsjubileum har GATs årsmøte vedtatt å utnevne tre nye æresmedlemmer – Svein Lund, Brita Bilben og Torhild Torsteinsen. Alle tre får utmerkelsen som takk for den avgjørende rollen de spilte […]