november 2016

Dronning verdig sin krone

Romerikes Blad var på premieren for Snødronningen og anmelder Øystein Drabløs likte det han så. Dronning verdig sin krone er overskriften og terningen endte på fem! Anmeldelsen avsluttes slik: «For øvrig […]