2016

Svømmehallen blir kulturarena

Bassenget i svømmehallen på Gjerdrum barneskole kommer aldri til å bli fylt med vann igjen, men nå skal det i stedet fylles med kultur! I juni har GAT sin forestilling der og […]

Vi er nå godt i gang med vårsemesteret. Regissører denne perioden er to GAT-veteraner – Kjersti og Kari Eskild Havenstrøm.  Neste forestilling blir i begynnelsen av juni – i forbindelse med Gjerdrumsfestivalen. […]