Gamle hjemmesider

Disse sidene ble lansert i 2015.

Før det har GAT hatt to generasjoner av hjemmesider:

Man kan finne mye morsom GAT-historikk begge steder. God fornøyelse!