Oppstarten i 1994

Sommeren 1994 fikk Brita Bilben en telefon fra Svein Lund, som var leder
av den første Plan- og byggekomiteen for Gjerdrum kulturhus. Huset
skulle fylles med aktivitet. Bygda hadde kor og korps, men manglet teater.
Han kom med en forespørsel om vi, Brita Bilben og Torhild Thorstensen,
kunne tenke oss å starte ei teatergruppe for ungdom.
For et sammentreff!
Vi hadde mang en gang snakket om at vi skulle hatt ei teatergruppe
i Gjerdrum, etter mange år med kjøring av egne barn til Skedsmo
amatørteater. Telefonen fra Svein Lund var startskuddet, og det som måtte
til for at vi skulle gjøre alvor av planene om Gjerdrum amatørteater!
Kulturhuskomiteen bekostet teaterkurs på oss, og ATV v/Nina Langfeldt
veiledet gruppa gjennom første sesong.

Et interimstyre, bestående av Brita Bilben, Torhild Thorstensen og Mette
Håland møttes jevnlig og gjorde forberedelser til oppstart; valg av manus,
øvingsplan, lokaliteter, seminarhelg for ungdommene, organisering
av foreldregruppa osv. Interimstyret satte opp et samlet estimat over
utgiftspostene til drift av teatergruppa pålydende Kr. 9230,-. Det ble
understreket i notat at driften baserte seg på “tigging” av materiell til
scenografi, foreldreinnsats og andre frivillige med kompetanse som vi
hadde behov for; som musikk, lyd og lys.

I samarbeid med Kulturkontoret, Gjerdrum kommune og Akershus
Teaterverksted, kunne vi invitere til informasjonsmøte onsdag
7.september 1994 kl. 18.30. Målgruppa var ungdom fra 13 år og oppover,
og det ble poengtert: Det er viktig at en av foreldrene blir med på møtet.
Vi visste av erfaring at det ville kreve stor foreldreinnsats.

20 ivrige ungdommer møtte fram, med foreldre. Samme kveld ble GATs
første styre dannet, med Lillian Skoglund som leder. Stykket, Den fillete
Dokka, ble presentert. Foreldrene ble delt inn i arbeidsgrupper, og Torhild
Thorstensen tok ansvar for regi. Vi var i gang!!

Etter et intenst halvår med samarbeidsvilje og positiv holdning fra aktører
på og utenfor scenen, var vi klare for premiere på Den fillete dokka
søndag 19.mars 1995. Siden byggingen av kulturhuset var forsinket, ble
forestillingene spilt på Bøndernes Hus.

Bekymring omkring publikumsframmøte ble gjort til skamme; etter fire
fullsatte forestillinger endte suksessen opp med ekstraforestilling.
Vi kan se tilbake på 20 år med flott teatervirksomhet i GAT – og er stolte
over å ha vært med på oppstarten.

Vi gratulerer GAT med 20-årsjubileum, og gleder oss til å se Den fillete
dokka igjen!

Hilsen Brita Bilben og Torhild Thorstensen

Dokka1994