Æresmedlemmer

I vedtektenes §10 Æresmedlemmer heter det:

Medlemmer/styret kan foreslå og årsmøtet kan vedta å oppta personer som æresmedlemmer av GAT. Slike personer må ha gjort en spesiell uegennyttig innsats for GAT og vil få fri adgang til alle premiereforestillinger i GATs regi. Æresbevisningen markeres ved en premiereforestilling.

Følgende er utnevnt til æresmedlemmer i GAT:

  • Ragny Møllerop (2004)
  • Rolf Rasmussen (2012)
  • Svein Lund (2015)
  • Brita Bilben (2015)
  • Torhild Thorstensen (2015)