Arbeidsgrupper

En foresatt pr. medlem må delta i en av våre arbeidsgrupper.

De fleste arbeidsgruppene har en del å gjøre i forbindelse med forestillinger, men det gir samtidig en unik mulighet til å bidra og bli kjent med andre foresatte.

Det er utarbeidet instrukser som forteller mer detaljert hvilke oppgaver de forskjellige arbeidsgruppene har: