Instruks for sminkegruppe

Leder er:
– kontaktperson for styret og regissør
– med på produksjonsmøter og på evalueringsmøter i etterkant av siste forestilling
– ansvarlig for at alle er inkludert og har lik arbeidsbelastning

Oppgaver gruppen har før oppsetninger:
– Se over eksisterende sminkebeholdning og sørge for nødvendig påfyll av dette (oppbevares på GAT`s lager på kulturhuset).
– Handle inn nødvendig sminke og utstyr i forhold til oppsetningen budsjett.
– Tidligere har vi handlet inn sminke fra Visage Makeup Store på Jessheim, som har gode produkter beregnet til teater. Annet utsyr som svamper, pensler, våtservietter, renseprodukter og lignende er handlet på H& M og Nille.
– Regissør er kunstnerisk ansvarlig for hvordan/hvilken sminke som skal legges. Et tett samarbeid er viktig.
– Samarbeid med regissør/produsent om tid til prøvesminke, f.eks på helgeseminar. Omfanget av dette vil variere ut fra mengde og type sminke til den enkelte oppsetning.
– Kartlegge gruppemedlemmenes kompetanse i forhold til sminke og sørge for nødvendig opplæring.
– Sørge for å dokumentere sminke/maske til den enkelte skuespiller; f.eks ved hjelp av tegning eller foto fra prøvesminking. Slik vil maskene være tilgjengelig for alle, og man er ikke da avhengig av faste ”sminkører” hver dag.

Oppgaver gruppen har før og under forestilling:
– Rigge til sminkerommet på Kulturhuset i løpet av oppkjøringsuka. Planlegge best mulig organisering av skuespillere som skal bruke rommene slik at det blir best mulig arbeidsforhold for alle sammen.
– Finne fram nødvendig utstyr
– Alle deltar på vaktordning under oppkjøring og forestillingene.
– Kartlegge behov for skuespillere som trenger hjelp til sminke, og organisere dette. Erfaring viser at de eldste skuespillerne er interessert i å gjøre mest mulig selv, mens de yngste trenger mest assistanse, i hvert fall i starten.
– Skuespillerne må ha mest mulig fri tilgang til alle rom under forestilling. Søsken og andre skal ikke være i garderoben da det er veldig trangt om plassen. Alle må hjelpe til med å holde ro og orden i kostymer.

Oppgaver etter forestilling:
– rydde i sminken og på sminkerommet, sørge for at pensler og svamper blir vasket, og gjøre i stand rommet til neste dag.
– Etter siste forestilling skal alt ryddes på plass, rommene som er brukt skal vaskes, samt tihørende WC/dusj, korridor og sidegarderobe (nærmeste rom til scene) og stollager.
– Sørge for at alle skuespillere får med seg sine eiendeler.

Oppgaver utenom oppsetninger:
Gjerdrumsdagen arrangeres i juni, ca kl 10 – 16. GAT tilbyr her ansiktsminke til barn.