Stående applaus på premieren av "Olsenbanden jr. på Rocker'n"!

Stående applaus på premieren av «Olsenbanden jr. på Rocker’n»!

Premieren gikk helmax, Egon! Alt var taima og tilrettelagt!

Takk til Siriann Grenness som lagde denne oppsummeringen av premieren.