Vi takker våre sponsorer!

Vi takker våre sponsorer!

Gjerdrum amatørteater er helt avhengig av våre flotte sponsorer for å få laget forestillingen.

Vi takker sponsorene for støtten! Bruk dem du også!