Bli med oss i høst!

Vi er i gang igjen etter sommerferien og ønsker alle ungdommer i alderen 13–18 år velkommen. Neste øvelse er: Torsdag 1. sept. kl 18.00 på Høyenhall i Gjerdrum Kulturhus! Synes […]

Vi takker våre sponsorer!

Gjerdrum amatørteater er helt avhengig av våre flotte sponsorer for å få laget forestillingen. Vi takker sponsorene for støtten! Bruk dem du også!