Om GAT

Gjerdrum Amatørteater (GAT) er et ungdomsteater som ble stiftet i 1994. Første forestilling ble spilt i mars 1995.

Vi har for tiden 17 medlemmer i alderen 13 – 18 år. Våre medlemmer er primært fra Gjerdrum kommune.

GAT setter opp minst to forestillinger i året – en juleforestilling og en rundt påske. Vi deltar også på Gjerdrumsfestivalen i juni og så har vi innimellom andre mindre oppdrag.

Vi leier regissører fra forestilling til forestilling og vi har derfor et svært variert program. Se liste over våre oppsetninger her.

GAT har et godt samarbeid med Gjerdrum Kulturhus, Gjerdrum kommune og andre kulturaktører i bygda. Det resulterer i at vi jevnlig deltar i større samarbeidsprosjekter. Eksempler på dette fra de senere årene er Vandreteater og Dødelig bra kriminalkonsert.

Se gjerne våre vedtekter for mer detaljer om GATs formål.