Lionsstipend til GAT

Gjerdrum Lions har valgt GAT som en av mottakerne av årets Lionsstipend på kr. 40 000. De andre mottakerne er RBU og GIL Taekwondo.

Lions-president Espen Huser sier til Gjerdrumsavisa at GAT tilbyr et positivt miljø der man kan føle mestring. Han trekker fram GAT som et viktig alternativ til organisert idrett.

Stipendet deles ut på Gjerdrumsdagen.

GAT takker for tilliten og ønsker samtidig å takke Lions for det viktige arbeidet de gjør for barn og unge!