Instruks for kostymegruppe

Gruppens leder er:
– kontaktperson til styret, produsent og regissør
– med på produksjonsmøter
– ansvarlig for delegering av oppgaver innad i gruppen

Oppgaver gruppen har:
– kjøpe inn evt. felles stoff og lignende til kostymer som er like
– gi ut info og tegninger til foresatte/skuespiller så raskt som mulig
– ta i mot spørsmål pr tlf
– arrangere sykvelder om nødvendig
– sette opp vaktliste under oppkjøring og forestillinger.
– det må være tilgjengelig symaskin på ”syrommet” under oppkjøring og forestilling
– sette fram kurver til kostymer før forestilling
– rydde/sortere kostymer etter siste forestilling
– rydde kurver på plass etter siste foretilling
– er ansvarlig for vask av bakrommet oppe bak salen etter siste forestilling, ”syrommet” + meierisalen.

Regissør er kunstnerisk ansvarlig for hvordan kostymene skal lages.
Dialog med sminkegruppa er også viktig for å skape helhet.
Det utarbeides skisser enten av kostymegruppa og/eller av regissør.
Farger, stoff og uttrykk er i samarbeid med regissør.

Vi streber etter å gjøre kostymene så rimelig som mulig.
Skuespillerne betaler og syr selv kostymene.

En tidlig avklaring mellom regissør og kostymegruppa er viktig. Også med tanke på å gjøre kostymene så rimelig som mulig. Unngå endringer i siste liten.

Det er alltid evalueringsmøte i etterkant av en forestilling.