Instruks for PR-gruppe

Gruppens leder er:

 • kontaktperson til styret og produsent
 • med på produksjonsmøter
 • ansvarlig for delegering av oppgaver innad i gruppen

Oppgaver gruppen har:

PR

 • Reklamere så mye som mulig, så tidlig som mulig.
 • Oppdatere nettsider og sosiale medier (FB mv)
 • Produsere plakater, program, evt flyere og bannere
  • Hente inn priser og avtale hva og antall med styret
  • Design
  • Distribusjon
 • Kontakte aviser for intervju – skrive til RB, egne sider og sosiale medier. Dette må gjøres i god tid før forestilling. Gjerne to mnd før premiere.
 • Kontakte medier for å komme for anmeldelse mm.
 • Reservere seter i salen til presse og andre (NB: husk reservere sete for filming)

Sponsorer

 • Skaffe sponsorer
 • Sørge for profilering av sponsorer i sal, gang og sosiale medier

Billetter/billettbestilling

 • Kontakt med Kulturhuset med oppsett av billettbestilling – lenkes mot hjemmesidene
 • Markedsføring i sosiale medier, via «Det skjer i Gjerdrum», Gjerdrumsportalen og kommunens hjemmesider

Plakater, flyer og program utarbeides i samarbeid med styret. Disse bør være lik av utseende. NB: husk korrekturlesing.
Regissør har ofte idé om hvordan dette skal se ut.

Flyer kan inneholde bilde/tegning av stykket, litt tekst om innhold, navn på skuespillerne som er med (dette kan gjerne stå på baksiden), pris, dato og klokkeslett, og hvor billetter kan kjøpes/reserveres og navn på regissør/produsent.
Program kan inneholde forside lik flyer, tekst av regissør, tekst av leder, presentasjon av skuespillere med bilde, logo til alle sponsorer.
Programmet deles ut under forestilling. Antall varierer ut i fra hvor mange forestillinger som settes opp.