Instruks for salgsgruppe

Leder er:
– kontaktperson til styret og produsent
– med på produksjonsmøter og på evalueringsmøte i etterkant av en forestilling
– ansvarlig for at alle er inkludert og har lik arbeidsbelastning.

Oppgaven gruppen har:
– Sørge for vakthold og matservering under helgeseminarer
– Leie av lokaler samt nøkler avtales med styremedlemmet i styret (da denne har som fast oppgave å sørge for leie av lokaler og hente/levere nøkler)
– Under oppkjøring: sørge for ro i salen blant publikum/foreldre.
– Fordeling av publikum i salen (skaffe nummerlapper og sette på stolene i salen), hensyn til rømmingsveier og lignende
– Reservere tre seter bakerst, midten til filming.
– Brannvakter, sørge for gjennomgang av branninnstruks.
– Ansvar for å sikre at rengjøring blir foretatt i forbindelse med oppkjøring og forestillinger i Storsalen
– Sjekke at dører blir låst i forbindelse med oppkjøring og forestillinger
– Sette opp vaktliste i forestillingsperioden.
– Ansvar for å ta imot billetter i døra og vise vei for publikum.
– Ansvar for å slukke/tenne lyset før/under/etter forestillingen.
– Ansvar for rengjøring av sal etter siste forestilling.
Dette er veldig viktig. En person fra gruppa må være med på overlevering av lokalet til Kulturhuset etter siste forestilling(som regel dagen etter). Dersom rengjøring ikke er godkjent, må gruppa sørge for at dette blir gjort.

Rutiner for matservering under seminarer, oppkjøring og forestilling varierer fra produksjon til produksjon. Praksis har derfor variert de siste åra. Dette avklares med styret/produsent. Også avklare budsjett rundt dette.