Instruks for scenegruppe

Leder er
– kontaktperson til styret, produsent og regissør
– med på produksjonsmøter og på evalueringsmøte i etterkant av en forestilling
– ansvarlig for at alle er inkludert og har lik arbeidsbelastning

Oppgaver gruppen har:
– Bygge/lage en scene. Dette skjer i samarbeid med regissør som har det kunstneriske ansvaret.
– Regissør skal på et tidlig stadium lage en skisse over hva som ønskes av rekvisitter og hvor alt skal plasseres. Scenegruppa står fritt til å komme med forslag.
– Leder er ansvarlig for å purre på regissør dersom skisser/tegninger uteblir. Styret er også behjelpelig med dette om det er nødvendig.
– Noe materiale/rekvisitter er lagret på låven til Amund og Nina oserud Bentsen. Noe rekvisitter er lagret på loftet i kulturhuset.
– Gruppen får et budsjett for hver forestilling.
– Mest mulig gjenbruk av stoff og annet er å foretrekke da økonomien er en evig kamp.
– Leder er ansvarlig for å sette av nødvendig tid til produsering. Det meste av jobben vil være ved rigg av scene den første helgen vi har kulturhuset.
– Alle på gruppa må være med ved opprydding/nedrigging av scene umiddelbart etter siste forestilling, samt sørge for vask av scene + gang (til hørende utgangen).
– Obs: Sceneelementer må legges riktig på trillebordene.
– Andre delegerte oppgaver fra styret.