Sponsor

Kontakt leder Øyvind Abelset på e-post leder@gjerdrumteater.no eller telefon 413 17 475 hvis du vil bli GAT-sponsor!

Hvorfor?

Foreldre i GAT bidrar med utrolig mange dugnadstimer foran en forestilling – med kostymer, sminke, scene, markedsføring osv. Likevel har vi store kostnader, til f.eks. regissør, instruktører, husleie, teknisk utstyr og teknisk personell. Billettinntekter dekker deler av kostnadene, men publikumsgrunnlaget i Gjerdrum er dessverre langt fra nok. For å dekke øvrige kostnader er vi avhengig av et velvillig næringsliv og vi håper derfor at din bedrift har lyst og anledning og til å bidra.

Våre sponsorer profileres både i forbindelse med forestillingene og i andre sammenhenger. Vi har f.eks. hvert år en meget populær stand på Gjerdrumsdagen – der vi tilbyr ansiktsmaling.

GAT har 25-30 ungdommer i alderen 13 – 20 år. Vi har et inkluderende miljø, der det er plass til alle som er interessert i å drive med teaterarbeid. Det er ingen audition for å være med og vi har ingen reservebenk! GAT-ungdommen har et godt samhold og de er flinke til å ta vare på hverandre.

GAT er en av Gjerdrums viktigste kulturaktører. Som sponsor bidrar du til et viktig ungdomsarbeid og du får god profilering blant våre mange venner og støttespillere.