GAT får støtte fra barnehagefond

GAT får støtte fra barnehagefond

Styret i Bekkeberget barnehage Velferdsfond har besluttet å støtte GAT med kr. 105 000 i 2015!

I begrunnelsen heter det:

Styret vurderer deres innsats og amatørlagets målsetninger  som svært givende for barn og unge, samt ett flott tiltak for hele lokalsamfunnet i Gjerdrum.

Dette er et meget kjærkomment bidrag til driften av teateret og ikke minst en veldig hyggelig anerkjennelse av det vi driver med!

Overrekkelsen skjer på Gjerdrumsdagen lørdag 6. juni.

Stiftelsen Bekkeberget barnehage Velferdsfond har som formål å bidra til å fremme barn og unges oppvekst- og fritidstilbud i Gjerdrum kommune. Fondet skal dele ut finansiell støtte til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge i kommunen. For å søke støtte fra fondet må man tidligere ha gått i barnehagen.